Dua Hakkında


Dua;

  • Kulun tüm samimiyeti ve teslimiyetiyle Rabbine yönelip ona halini arz etmesi, ondan yardım dilemesidir.
  • Sürekli isteme ihtiyacı içinde bulunan insanı, rahmeti sınırsız, mutlak kudret sahibi olan Allah’a bağlayan manevi bir bağdır.
  • İnsanın Allah karşısındaki acziyetinin, kulluğunun ifadesi ve insan olarak varoluşunun sebebidir: “Eğer duanız olmasaydı Rabbinizin ne işine yarardınız.” (77, Furkan)

İnsan her an ve her şartta O’nu yaratan, O’na sayısız nimetler bahşeden Rabbine muhtaçtır. Çünkü Rabbidir onu en iyi tanıyan, ona en yakın olan. Kul ise Rabbine duasında en yakındır. Çünkü dua ile konuşur Rabbine.

“Eğer kullarım sana benden soracak olurlarsa, iyi bilsinler ki Ben çok yakınım. Bana dua edenin çağrısına hemen karşılık veririm. Öyleyse onlarda bana karşılık versinler ve Bana tam güvensinler ki, hak yoluna yöneltilsinler.” (186, Bakara)